Kalvarijų atlaidai

Liepos 7 dieną Žemaičių Kalvarijos Atlaiduose buvo meldžiamasi už verslininkus bei visus darbo vietas kuriančiuosius. Plungės pramonininkų sąjungos nariai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo ir pamokslą sakė vyskupas Eugenijus Bertulis. Anot sąjungos narių, neužtenka sukurti vien tik darbo vietas, bet svarbu darbe sukurti bendruomeniškumo ir komandos dvasią. O čia į pagalba ateina būtent susitikimo ir bendrystės kultūra.

Po Šventųjų Mišių pramonininkų atstovai dėkojo dvasininkams už bendradarbiavimą ir glaudžių ryšių palaikymą. Kaip padėkos ženklas – gėlių puokštės įteiktos vyskupams Algirdui Jurevičiui ir Eugenijui Bertuliui, Plungės verslininkų ir pramonininkų konfederacijos kapelionui, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektoriui kan. Jonui Ačui, Plungės dekanato dekanui kun. Vytautui Gedvainiui, Žemaičių Kalvarijos parapijos vikarui kun. Vidmantui Daugėlai.