2019 metų garbės ženklai

Garbės ženklai įteikti PPS 25 metų sukakties proga

2019 metais garbės ženklai PPS 25 metų sukakties proga skirti PPS nariams, kurie aktyviai įsitraukė ir dalyvavo PPS veikloje, teikė siūlymus bei inicijavo naujų projektų įgyvendinimą. Nauji projektai ir iniciatyvos prisideda prie PPS augimo, tobulėjimo bei pagalbos tiek verslo, tiek privačiam sektoriui.

  • Vytautas Padagas
  • Egidijus Rapalis