2015 metų garbės ženklai

2015 metais Plungės pramonininkų sąjungos 20 metų sukakties proga skirti PPS garbės ženklai PPS nariams prisidėjusiems prie sąjungos augimo ir plėtojimo, skirdami savo dėmesį bei laiką, dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, sprendžiant klausimus miesto ir visos Lietuvos mastu. PPS garbės ženklai tai pat buvo įteikti asmenims, prisidėjusiems prie PPS veiklos steigimo ir plėtojimo, ir iškiliems Lietuvos Respublikos veikėjams, prisidėjusiems prie PPS tikslų įgyvendinimo.

PPS nariai prisidėję prie PPS augimo ir plėtojimo:

 • Vidmantas Jonika
 • Jonas Varkalys
 • Donatas Vitkus
 • Almutis Bieliauskas
 • Stasys Piepalius
 • Liudas Skierus
 • Gastonas Montvilas
 • Audrius Misiūnas
 • Juozas Maksvytis
 • Arūnas Tamošauskas

Asmenys prisidėję prie PPS veiklos steigimo ir plėtojimo:

 • Narsutis Petrikas (Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas)
 • Gintaras Morkis (LPK Užsienio ryšių departamento direktorius)
 • Alvidas Vitkevičius (UAB “Linų audiniai” direktorius)

Iškilūs Lietuvos Respublikos veikėjai, prisidėję prie PPS tikslų įgyvendinimo:

 • Algirdas Butkevičius (Lietuvos Respublikos Ministras)
 • Robertas Dargis (LPK prezidentas)
 • Rimantas Sinkevičius (Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras)