2017 metų garbės ženklai

PPS garbės ženklas įteiktas PPS prezidentui

2017 metais PPS garbės ženklas įteiktas PPS prezidentui Jonui Bačinskui, ėjusiam prezidento pareigas 2008-2016 metais. J. Bačinskas prisidėjo prie PPS veiklos vystymo, projektų inicijavimo bei įgyvendinimo.

  • Jonas Bačinskas