Diskusija Plungės Technologijų ir verslo mokykloje

Šiandien Plungės Technologijų ir verslo mokykloje kartu su LR Seimo nariais J. Razma, A. Stančiku, J. Varkaliu, Plungės rajono savivaldybės meru A. Klišoniu bei Plungės TVM mokyklos bendruomene aktyviai dalyvavome diskusijoje dėl profesinio mokymo ateities ir svarbos regione.

Mokyklos bendruomenę pasiekta informacija, kad Rietave siekiama steigti profesinį inovacinį mokymo centrą, kelia nerimą, tad pasitarimo metu pastarieji kreipėsi į svečius, prašydami išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.

Plungės pramonininkų sąjunga pritaria svečių ir mokyklos bendruomenės nuomonei, kad niekas nėra priešiškai nusiteikę norui atkurti profesinio mokymo įstaigą, tačiau ar tai yra tikslinga, kai kasmet mokinių skaičius yra mažėjantis? Todėl šiandien svarbu priimti svarbius ir racionalius sprendimus, atsižvelgiant į viso regiono darnų vystymą, o ne tenkinant kai kurių užmojus, sukuriant dirbtinę konkurenciją profesinio mokymo srityje.