Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Kovo 5 dieną įmonėje UAB „CONSTRO“ vyko Plungės pramonininkų sąjungos (PPS) Visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Jo metu aptarti praeitų metų veiklos rezultatai, finansinė ataskaita bei sąjungos tikslai. 2019 m. PPS vykdė Plungės miesto pramoninio rajono infrastruktūros gerinimo strategiją, inicijavo privažiuojamojo – jungiamojo geležinkelio kelio Nr. 17 atstatymą, atstovavo Plungės pramonininkų sąjungos interesus viešosiose institucijose. PPS prezidentas A. Borumas pristatydamas sąjungos nariams atliktą PPS SSGG analizę, narius kvietė diskusijai, nustatant tikrąsias sąjungos vertybes ir ateities strategijas. Tikime, kad norint pasiekti geresnių veiklos rezultatų yra būtinas naujas požiūris, o diskusijos metu priimti bendri sprendimai tik leis lengviau juos pasiekti!