Išrinkta naujoji sąjungos vykdančioji valdžia

Vakar Plungės pramonininkų sąjungos Visuotinio susirinkimo metu buvo renkama nauja vykdomoji valdžia – PPS prezidentas bei taryba. Kadenciją baigęs PPS prezidentas D. Bieliauskas susirinkusiems nariams dėkojo už praėjusius du metus, kurių metu turėta daug ir įvairių susitikimų, o įgyta patirtis – neįkainojama. Susitikimo metu taip pat padėkota ir kadenciją baigusiems tarybos nariams: Nerijui Adomavičiui, Antanui Borumui, Gintautui Igariui, Justinui Šimkui, jiems įteiktos padėkos už bendradarbiavimą ir pagalbą vystant organizacijos veiklą bei gerinant verslo vystymo sąlygas regione.
Po visų sveikinimo ir padėkos kalbų pereita prie slapto balsavimo, po kurio naujuoju PPS prezidentu išrinktas Justinas Šimkus, UAB „Plungės šaltis“ administracijos direktorius ir finansų vadovas. Kartu darbą atsinaujinusioje taryboje pradeda Plungės pramonininkų sąjunga nariai: Darius Bieliauskas (UAB „Plungės lagūna“), Antanas Borumas (UAB „Constro“), Egidijus Rapalis (UAB „Litspringas“) ir Mindaugas Pocius („Vičiūnai ir partneriai“).
Sveikiname naująją Plungės pramonininkų sąjunga vykdančiąją valdžią, kuriai linkime visokeriopos sėkmės ir prasmingų darbų toliau vystant asociacijos veiklą bei stiprinant verslo ir pramonės bendruomenę !