Ch. Frenkelio konferencija „XXI a. Lyderystė: kokie iššūkiai 2020-taisiais ir po jų“

Plungės rajono pramonininkų sąjungos nariams teko garbė sudalyvauti 2020 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių pramonininkų asociacijos organizuotoje konferencijoje bei užmegzti glaudžius bendradarbiavimo santykius su šia aktyvia organizacija, tikintis bendrų siekių bei interesų asociacijų narių labui.

Tradicine tapusi Ch. Frenkelio konferencija „XXI a. lyderystė: kokie iššūkiai 2020-taisiais ir po jų“ šiemet subūrė neįtikėtiną verslininkų skaičių. Noras burtis, noras dalintis, noras būti visiems kartu šiemet tapo pagrindiniu Šiaulių pramonininkių asociacijos moto. Pramonininkai tradiciškai pagerbdami Ch. Frenkelio atminimą pasodino ąžuolą, kaip jų verslų stiprumo, ilgaamžiškumo ir vienybės simbolį, linkėdami vieni kitiems kad 2020 metų iššūkiai į jų veiklas įneštų tvarumo ir stabilumo.

Konferencijos metu buvo apdovanoti pramonei nusipelnę asmenys ir įmonės. Vienas svarbiausių ir reikšmingiausių Šiaulių pramonininkų asociacijos įvertinimų ir apdovanojimų – Ch. Frenkelio statulėlė, kuri įteikiama sėkmingiausiems, reikšmingiausiems ir Šiaulių regiono pramonei nusipelniusiems asmenims. Šiemet ji garbingai įteikta pramonės lyderiams, kurių veikla, sąžiningas darbas ir entuziazmas veda Šiaulių pramonę sėkmės link. Šių metų pramonės lyderiais tapo Robertas Dargis, buvęs Lietuvos pramonininkų konfederacija prezidentas ir Ramūnas Volbekas, ELGA direktorius.

Nominacija „Profesijos riteris“ įsteigta jau nuo 2002 m. ir iki šiol puoselėjama tradicija pagerbti iškiliausius žmones, ištikimus savo profesijai, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais rezultatais ir gebančius sutelkti kitus bendram ir kilniam tikslui, buvo įteikta to nusipelniusiems Šiaulių krašto įmonių darbuotojams.

Vykusią konferenciją papildė ir nauja, graži tradicija – sidabro medaliais apdovanoti mokyklos / kolegijos / universiteto atstovai. Atskiro paminėjimo konferencijos metu nusipelnė įmonės, kurios Lietuvoje sėkmingai kuria ir vysto verslą. Vykusios konferencijos metu pasižymėjusioms įmonėms buvo skirta „Sėkmingai dirbančios įmonės“ nominacija. UAB „Bodesa“ buvo apdovanota už sėkmingą verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą. AB „Dolomitas“ – už investicijas į žmogiškuosius resursus. UAB „Putokšnis buvo išrinktas ir apdovanotas kaip didžiausias Šiaulių krašto eksportuotojas, taip pat apdovanojimas skirtas ir už naujų technologijų diegimą. UAB „Grafų baldai“ – už sėkmingą verslą ir prekių asortimento plėtrą. AB „Šiaulių energija“ gavo nominaciją už sėkmingas investicijas į verslo plėtrą, o AB „Šiaulių bankas“ – už mecenatinę paramą. Vieningai buvo pasidžiaugta už Lietuvoje esančias įmones, jų vadovų ir specialistų pasiekimus.